Mölndal-Kållered

Grundades lördag 21 maj 1966
Klubb 13132 - Distrikt 2360 - Charternummer

 

Den 21 juni avhölls första klubbmötet under Jan Ouds ledning. P O Helmersson talade om klubbrutiner och tillhöll medlemmarna att anlända till möte 5-10 minuter före utsatt tid för att, som det hette, ”klara av praktiska detaljer”. Alternerande bordsplacering och ingen kotteribildning anbefalldes. Otto Lammert rekommenderade medlemmarna att ha förberett minst tre föredrag för eventuellt framförande vid gästbesök i andra klubbar. Charterceremonin ägde rum några månader senare i Kållereds kyrka med tal av kyrkoherde Lennart Levén. Då överlämnades charterbrevet och klubben erhöll telegram från H.M. Konungen, varefter Kungssången avsjöngs. Den följande 3-rätters middagen med viner kostade 48 kronor per person.

Klubbens medlemsantal steg successivt till som mest cirka 60 medlemmar på 1990-talet men har sedan minskat och är nu omkring 45. Även Rotary International växte under samma period och 1986 fick organisationen sin miljonte medlem. Eftersom man inte kunde exakt definiera vem denne person var, gavs beteckningen till alla i hela världen, som valdes in under veckan som började den 17 februari. Vår medlem, Jörgen Vessman, var en av dessa personer. År 1994 välkomnades klubbens första kvinnliga medlem, Maud Forsgren, som flyttat över från Kungälv-Ale RK. Så småningom kom Maud att verka som klubbens kassör under hela 17 år. Med tiden ökade antalet kvinnliga medlemmar och år 2012-2013 blev Lisbeth Lundström den första kvinnliga presidenten.

Klubbens sammankomster har ägt rum på en rad olika ställen i Mölndal, exempelvis i Esso Motorhotell, Folkets Hus, Scandic hotell. Dagens lokal, ”logerna” i Åby Travbana, har visserligen inte optimal akustik men gott kök, tillgänglighet och fin parkering gör den ändå mycket uppskattad.

Under årens lopp har klubben drivit olika projekt.  År 1986, då Lars-Jonas Kjellberg var president, delades Otto Lammerts resestipendium ut till två unga musiker vid namn Anna Gustafsson och Mikael Fridén. Tio år senare initierade Reidar Öster ett årligt etikpris, som klubben fortfarande delar ut till personer, som utmärkt sig för gott ledarskap. Exempel på pristagare är Tomas Simson i Göteborgs Stadsmission, fotbollstränaren Torbjörn Nilsson samt David Nilsson, som fick priset för sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn.

 

Under flera decennier har klubben deltagit i Rotarys internationella ungdomsutbyte, d.v.s. klubben har varit värd för en eller två utländska ungdomar, som under ett helt läsår levt och gått i gymnasium i Mölndal. Samtidigt har klubben sponsrat svenska ungdomar för motsvarande vistelser i utlandet. Vidare sjösatte klubben år 1996 ett skolprojekt i Indien, den s.k. ”Calcuttafonden”, med vår medlem Bengt-Ove Liesén som entusiastisk initiativtagare och pådrivare. Den aktuella skolan finns fortfarande kvar men numera under vår indiska partners ansvar.

 

Vid ett Intercitymöte på Astra-Zeneca år 2005 höll David Lega föredrag, varvid överskottet från mötet skänktes till Ågrenska på Amundön. Samverkan med Ågrenska har fortsatt och klubben tillhör numera Ågrenskas vänner. Något senare beskostade klubben en transport av hjälpmedel till David Legas center för handikappade i Albanien.

 

I klubbens interna arbete har enskilda medlemmar initierat olika aktiviteter för att generera medel för klubbens ideella arbete eller att främja kamratskapet. Hit hör Hans-Ove Angbergs vinlotterier och vinprovningar. Under åren 1998-2009 deltog klubben i det s.k. Rotarytravet tillsammans med övriga två mölndalsklubbar. Ett antal föreag sponsrade var sitt travlopp. Klubbarna fick in brutto drygt 1,2 milj kronor och vår klubb netto 280.000 kronor, medel som kommit bl.a. Läkarbanken, utrotning av polio och Ågrenska till del. Vår klubb var genom Hans Angberg initiativtagare till denna verksamhet, som påbörjades redan under slutet av 1980-talet men kom att - efter ett antal år - i brist på sponsorer - upphöra. Reidar Östers årliga utlottande av egenhändigt fiskade humrar samt Jörgen Lammerts arrangemang med Mölndalsrevy och eftersittning. För ett par år sedan startade Jonas Johansson och Siwerth Lundberg ett samarbete med Pingstkyrkans second handbutik i Mölndal. Detta innebär att fyra klubbmedlemmar ”tjänstgör” som personal vid butikens försäljning på lördagar, vilket genererar en regelbunden ”inkomst” till klubbarbetet.

Sedan starten har klubben vid ett antal sammankomster firat sina ”födelsedagar” och därvid har någon medlem berättat minnen från gångna år.   Vid 10-årsjubiléet 1976 påminde presidenten, Curt Nordwall, om en vinprovning med dans, som avhölls i hallen i ett möbelvaruhus. Ägaren, som var okunnig om förhållandet, förklarade senare evenemanget som ytterst olämpligt. Vid klubbens 20-årsjubileum bjöd SE-banken de 45 deltagarna på oxfilé och annat gott. Under middagen utdelades en skämtsam förtjänstmedalj till sju chartermedlemmar. Vid 30-årsjubileeet berättade våra två medlemmar från resebyråbranschen, PG Erlandsson och NH Grötterud, om åtta fantastiska utlandsresor, som arrangerats för medlemmarna och deras familjer till minst sagt överkomliga priser. Stor vänskap i sann rotary-anda knöts då mellan familjerna. År 2006 firades så 40-årsjubileum på Odinslund, varvid Jonas Johansson intervjuade klubbens äldste medlem och dessutom ende kvarvarande chartermedlem, Gustaf Eklund. Nu närmar vi oss ett 50-årsjubileum och ser fram emot att få fira detta i samma fina anda som rått vid tidigare jubiléer.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 29
- Herrar 26
- Damer 3
Paul Harris Fellow 3
Gästmedlemmar 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

-
00000 -
Sverige