Second Hand Mölndal

tisdag 31 januari 2023

Siwerth Lundberg

Samarbete med Pingstkyrkan rörande projekt med barnhem i Rumänien och Thailand. Praktiskt sker arbetet genom att fyra klubbmedlemmar "tjänstgör" som resurspersoner vid "second hand-försäljning" varje lördag mellan kl 1030 - 1400.